Excite

Vertrouwen en geluk neemt toe met leeftijd

  • © Getty Images
De mate waarin we vertrouwen hebben en we ons gelukkig voelen neemt toe naarmate we ouder worden, zo concludeerden onderzoekers van de Northwestern University. Hun onderzoek werd onlangs gepubliceerd in Social Psychological and Personality Science. Voor dit onderzoek werden gegevens van maar liefst 200.000 mensen uit 83 landen bekeken. Deze gegevens zijn gedurende een periode van 30 jaar verzameld.

Hieruit kwam duidelijk naar voren dat er een verband was tussen het ouder worden en een hogere mate van vertrouwen. Het idee dat ouderdom met gebreken komt, wordt hierdoor toch min of meer naar het rijk der fabeltjes verwezen. Volgens onderzoeker Claudia Haase zijn er steeds meer aanwijzingen dat bepaalde dingen beter worden met de leeftijd. Het vertrouwen is daar bijvoorbeeld één ding van.

Vertrouwen werkt bovendien door in geluk, want mensen die meer vertrouwen hebben, zijn over het algemeen ook gelukkiger. Dat het vertrouwen met de leeftijd toeneemt, is zowel bij generatie Y, als generatie X en de babyboomers het geval. Oudere mensen blijken toch wat eerder geneigd naar de positieve kant te kijken. Kleine teleurstellingen worden sneller vergeven en mensen zien sneller het beste in een ander.

Overigens heeft die toename in vertrouwen ook een negatieve kant. Doordat oudere mensen vaak beter van vertrouwen zijn, zijn ze ook regelmatig het slachtoffer van oplichters en fraudeurs. Die negatieve kant weegt volgens de onderzoekers echter niet op tegen de positieve kanten. Naast geluk zorgt vertrouwen namelijk ook voor een succesvolle ontwikkeling tijdens het leven, iets dat wederom een positieve impact heeft.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2021