Excite

Verenigde Naties onderzoeken Zwarte Piet

Het lijkt erop dat de jaarlijkse Zwarte Pieten-discussie nu nog groter is. De Verenigde Naties gaan zich namelijk bemoeien met het sinterklaasfeest. De Verenigde Naties gaan onderzoeken of Zwarte Piet racistisch is, nadat er klachten waren gekomen over het kinderfeest.

Racisme

De zaak is beging dit jaar gestart door vier rapporteurs van de VN inzake mensenrechten, culturele rechten, minderhedenrechten en racisme. Via een brief hebben zij Nederland om uitleg gevraagd over Zwarte Piet. De rapporteurs hadden “informatie gekregen” dat de jaarlijkse intocht van Sinterklaas een racistische kern heeft. En dat Zwarte Piet, “domkop en knecht” die hij is, het stereotype voedt van Afrikanen als “tweederangs burgers”.

Sinterklaas op UNESCO-lijst

Het NRC Handelsblad was zaterdag de eerste krant die de brieven publiceerde. Daarin valt te lezen dat de VN rapporteurs waarschuwen dat Nederland de betrokken minderhedenorganisaties moet raadplegen als Sinterklaas op de UNESCO-lijst van immaterieel cultureel erfgoed zou willen plaatsen. In de zomer antwoordde de Nederlandse VN-ambassadeur Roderick van Schreven dat van plannen om Sinterklaas op een UNESCO-lijst te plaatsen geen sprake is.

Traditioneel kinderfeest

Van Schreven eindigt de brief met de opmerking dat de Nederlandse regering Sinterklaas alleen ziet als een “traditioneel kinderfeest” waarbij het gaat om het uitdelen van cadeaus. De Nederlandse regering is volgens hem van op de hoogte dat de “rol van Zwarte Piet soms onderwerp van publieke discussie is.”

Mark Rutte en Zwarte Piet

Premier Mark Rutte ging vrijdag al in op de Zwarte Pieten-discussie. “Zwarte Piet, dat zegt het al, die is zwart,” vertelde de premier. “Je moet altijd rekening houden met gevoelens van anderen.” Ook vindt Rutte de discussie een zaak van de samenleving, niet van de regering. Hij besloot met de opmerking dat hij aan de kleur van Piet “weinig kan veranderen.”

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2021