Excite

Romantisch trouwen in Spanje

De populariteit van trouwen in Spanje is verrassend, want voor buitenlanders, en dus ook voor Nederlanders, niet is het trouwen in Spanje eens wettelijk. Van Nederlanders die wettig in Spanje wensen te trouwen, moet minstens een de Spaanse nationaliteit bezitten, of er beiden minstens twee jaar verblijven en er ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters. Toch zijn er vele mogelijkheden om in Spanje elkaar het jawoord te geven. Hoe pak je trouwen in Spanje nu bij voorkeur aan en waar moet je aan voldoen om je Spaanse huwelijk ook in Nederland wettig te maken?

Huwelijk officieel in Nederland afsluiten

Vooraf wordt het officiële gedeelte van het huwelijk in Nederland afgesloten, waardoor we dus voldoen aan de Nederlandse wetgeving ter zake. Dat doen we met de hulp van een Nederlandse Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand, een zogenoemde BABS. Op je romantisch gekozen huwelijkslocatie in Spanje, verzorgt deze BABS een persoonlijke huwelijksceremonie. Zo we ook een kerkelijk huwelijk voorzien, kan dat in Spanje door een Nederlands sprekende pastoor geregeld worden. Dat geldt zowel voor een katholieke als een protestantse huwelijksplechtigheid.

Homohuwelijk kan ook in Spanje

Trouwen tussen personen van hetzelfde geslacht is sinds 2005 ook voor buitenlanders toegestaan door de Spaanse wet. Neem wel vooraf contact op met de afdeling Burgerzaken van je gemeente.

Verschillende mogelijkheden

Je kunt je buitenlands huwelijk in Spanje zelf regelen of dat overlaten aan een huwelijksplanner, een evenementenbureau of een reisorganisator, maar dat is niet goedkoop. Trouwen in Spanje biedt je vele mogelijkheden. Tussen april en november is een romantische plechtigheid op het strand of in een schitterende tropische tuin perfect mogelijk.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2021