Excite

Steeds vaker moeder na 30

Steeds meer vrouwen worden pas na hun dertigste moeder. Ze spenderen dan hun twintiger jaren aan het opbouwen van een carrière en het vinden van een geschikte man om een gezin mee te stichten. Vrouwen hebben het idee dat ze na hun dertigste meer gesetteld zijn en hun gezin dus meer kunnen bieden.

Hiermee lijkt een einde te komen aan het jonge moederschap. Dit blijkt ook uit cijfers van tienerzwangerschappen; dat blijken er minder te zijn dan ooit.

De keuze om later aan kinderen te beginnen is niet geheel vreemd. Niet alleen hebben vrouwen op hun dertigste hun leven misschien beter op orde dan op hun twintigste, ook gaat de gezondheidszorg steeds verder vooruit en wordt het steeds veiliger om ook op een (wat) latere leeftijd kinderen te krijgen.

Uit eerder onderzoek bleek dat de beste leeftijd om moeder te worden tussen de 20 en 35 ligt. Na je 35e blijkt het moeilijker te zijn om zwanger te worden. Bovendien is de kans op complicaties, zowel voor vrouw als kind, veel groter. Uit datzelfde onderzoek bleek ook dat er wel meer voorlichting nodig was om duidelijk te maken dat het het slimst is om te proberen tussen je 20e en 35e een gezin te stichten.

Voor de carrièrevrouwen zal het moeilijker zijn om vroeg aan een gezin te beginnen, juist om de hiervoor genoemde redenen. Ook het feit dat steeds meer vrouwen voor zichzelf werken en tijdens hun zwangerschap niet altijd een volledige uitkering kunnen krijgen, werkt niet mee.

Afbeelding: Flickr account mahalie

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2020