Excite

Veilige speeltoestellen op een schoolplein

Er staan veel speeltoestellen op een schoolplein. Denk aan een klimrek of aan schommels. Deze toestellen mogen echter niet zomaar neergezet worden. Er is een keurmerk nodig. Daarnaast is het van belang om na te denken over de bodembedekking. Ook hier zijn regels opgesteld in het keurmerk.

Een keurmerk

Het klinkt misschien wat raar, maar op speeltoestellen zit een keurmerk. Ze moeten veilig zijn en voldoen aan eisen. Deze eisen zijn te vinden in het Warenwetbesluit Attractie- en speeltoestellen dat tot 2003 nog Besluit veiligheid attractie- en speeltoestellen werd genoemd. Dit besluit komt vanuit het Ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Sinds 1997 moeten nieuwe speeltoestellen hieraan voldoen. Bij de aanschaf van een nieuw toestel moet gelet worden of het toestel wel dit keurmerk draagt.

Eisen

Er worden uitgebreide eisen gesteld aan de speeltoestellen vanuit het Warenwetbesluit voor attractie- en speeltoestellen. Dit zijn dus ook de klimrekken op het schoolplein.

Keuring

Wanneer het toestel neergezet worden, keurt een instelling het toestel. Daarnaast is er een periodieke keuring.

Informatie

Op het speeltoestel staat de naam van de fabrikant of importeur. Ook staat hier het bouwjaar, de serie- of typeaanduiding. Een serienummer moet ook aanwezig zijn.

Gebruiksaanwijzing

Met het toestel komt een Nederlandse gebruiksaanwijzing. Hierin staan veiligheidsinstructies, waarschuwingen en andere relevante informatie. Het toestel mag geen gevaar voor de volksgezondheid opleveren.

Logboek

Er moet een logboek worden bijhouden over het toestel. Wanneer ging er iets kapot? Hoe is het gemaakt? Hoe oud is het toestel? Hoe vaak wordt het gebruikt. Deze dingen kunnen allemaal in het logboek staan.

Bodembedekkers

Het keurmerk schrijft ook voor met welk materiaal op de grond onder het speeltoestel moet worden gelegd. Hoe hoger het speeltoestel, hoe hoger de maximale valhoogte van het bodemmateriaal. De maximale valhoogte van het speeltoestel is belangrijk. Dit is te controleren bij de verkoper of fabrikant van het speeltoestel. Bij een valhoogte van maximaal 60 centimeter, hoeven er geen schokdempende bodemmaterialen te liggen. Wel moet de ondergrond vrij zijn van obstakels.

Er zijn verschillende soorten ondergronden mogelijk. Zo zijn er rubberen tegels. Deze zijn schokdempend en dus noodzakelijk bij een hoge valhoogte. Zand is ook een goede optie, maar is niet prettig als het veel geregend heeft. Daarnaast zijn er schors, kiezels of gras. Dit zijn alle drie vrij goedkope oplossingen. Kiezels en schors zijn prettig met veel regen. Gras is relatief zacht, alleen niet onderhoudsvriendelijk.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2020