Excite

Snelle lezers niet automatisch goede lezers

  • © Getty Images
Snelle lezers zijn niet per definitie ook goede lezers. Wie snel leest, kan teksten soms zelfs minder goed begrijpen. Met name technisch zwak lezende kinderen kunnen beter iets langzamer lezen, waardoor ze de teksten beter kunnen begrijpen. Dit komt naar voren uit het promotieonderzoek van Linda de Leeuw, die promoveerde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

De taalwetenschapper analyseerde voor het onderzoek het leesproces bij kinderen in de groepen 5, 6, 7 en 8 van de basisschool. Om ook precies te zien wat de kinderen zagen, maakte ze gebruik van een eye tracker. Hieruit kwam naar voren dat goede lezers over het algemeen meer aandacht aan kopjes besteden. Er kwam echter ook uit naar voren dat verschillen in leesprocessen niet per definitie tot beter begrip leiden.

De Leeuw wil laten zien dat snelheid in lezen niet zo belangrijk is als veel kinderen denken. Het is beter om eerst op letters en losse woorden te oefenen en daarna pas op begrijpend lezen. Als de basis niet goed is, dan is het niet verstandig al over te stappen op begrijpend lezen. Daarnaast is het belangrijk om aandacht te besteden aan het vergroten van de woordenschat.

Door de woordenschat te vergroten, wordt het voor kinderen makkelijker om verbanden tussen zinnen te leggen. Hierdoor kunnen ze bovendien weer sneller leren lezen. Daarnaast geeft De Leeuw aan dat het voor tekstbegrip van belang is hoe moeilijk een tekst is; de ene moet met meer aandacht gelezen worden dan de andere.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2021