Excite

Om grijze haren van te krijgen: opvoeding

Zoveel mensen, zoveel meningen. Dat blijkt wel weer eens, wanneer je een discussie over opvoeding begint. De één is van mening dat de kinderen van tegenwoordig verwende prinsjes en prinsesjes zijn zonder enige vorm van manieren, de ander neemt het allemaal zo nauw niet en hanteert het principe "Ach, het zijn nog maar kinderen..".

Wat voor opvoeder ben jij?

Volgens de psychologe Diana Baumrind zijn er globaal gezien vier verschillende soorten opvoeding:

  • Autoritair
  • Autoritief
  • Permissief
  • Verwaarlozend

Autoritair

Ouders die geloven in een autoritaire opvoedmethode, stellen strikte grenzen en verwachten zonder meer gehoorzaamheid. Op niet luisteren staat straf, ook mag het kind geen vraagtekens zetten bij bepaalde regels. "Omdat ik het zeg!" wordt in dit huis vaak gehoord.

Autoritief

Ook autoritieve ouders stellen grenzen, maar niet zonder uit te leggen waarom. Ook is er ruimte voor eigen inbreng van het kind. Ouders zijn liefhebbend, maar hebben wel duidelijk gezag.

Permissief

Permissieve ouders zijn warm, liefhebbend en staan altijd open voor communicatie met het kind. Grenzen stellen is echter niet hun sterkste punt. "Ach, laat ze toch, het zijn nog maar kinderen," is in dit huis een gevleugelde uitspraak.

Verwaarlozend

Er zijn weinig grenzen, maar ook weinig aandacht, steun en stimulering voor de kinderen. Ze worden aan hun lot overgelaten en moeten veel dingen zelf maar uitzoeken.

Vrijwel de meeste ouders hanteren een mix tussen meerdere opvoedingsstijlen, maar over het algemeen is er wel een hoofdstijl aan te wijzen. Welke opvoedingsstijl iemand hanteert, is in veel gevallen een gevolg van iemands eigen instelling en opvoeding. Wie zelf autoritair is opgevoed, kan er voor kiezen om zijn of haar kinderen ook streng op te voeden, maar er zijn ook mensen die juist te weinig grenzen stellen, omdat ze zelf onder een autoritair juk hebben geleefd.

Welke opvoedingsstijl is het beste?

Iedere ouder is bij tijd en wijle onzeker over de manier waarop hij of zij de kinderen opvoedt. Dat is ook niet verwonderlijk: opvoeding is en blijft mensenwerk, en ook het resultaat staat niet van tevoren vast. Het ene kind is gebaat bij strenge regels, het andere kind zal juist opbloeien wanneer het een vrijere teugel krijgt.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2021