Excite

Als een zwangerschap eindigt in een miskraam

Per jaar eindigen maar liefst 20.000 zwangerschappen in Nederland in een miskraam. Een miskraam is het voortijdig verliezen van een niet-levensvatbare vrucht en wordt ook wel een 'spontane abortus' genoemd. De kans op een miskraam neemt toe naarmate de vrouw ouder is. Vanaf de leeftijd van 35 jaar is de kans op een miskraam maar liefst een op zes.

Een miskraam: de feiten

Een miskraam kan je, hoe verdrietig ook, zien als een noodzakelijke ingreep van de natuur. Wanneer een vruchtje in ontwikkeling een of meerdere 'foutjes' bevat, reageert Moeder Natuur door het vruchtje af te stoten. Dit gebeurt meestal in een vroeg stadium. De kans op een miskraam is dan ook het grootst in de eerste vier maanden van de zwangerschap.

Symptomen bij een dreigende miskraam

Niet iedere miskraam kondigt zich van tevoren aan. Toch kunnen er signalen zijn die duiden op een dreigende miskraam, zoals:

  • Spontane afname van de zwangerschapsverschijnselen, zoals ochtendmisselijkheid en gespannen borsten;
  • Menstruatieachtige pijn in de eerste periode van de zwangerschap;
  • Vaginaal bloedverlies tijdens de eerste periode van de zwangerschap.

In circa de helft van de gevallen hebben deze verschijnselen gelukkig een andere oorzaak en komt het kindje alsnog gezond ter wereld.

Onderzoek bij een dreigende miskraam

Wanneer je symptomen ervaart die kunnen wijzen op een dreigende miskraam, dien je contact op te nemen met je huisarts of verloskundige. Deze zal vervolgens met een speculum de baarmoederhals onderzoeken. Met een echo wordt vervolgens nagegaan of er nog een hartslag aanwezig is en hoe de foetus zich ontwikkelt.

Behandeling bij een dreigende miskraam?

Een dreigende miskraam is niet te behandelen, omdat de oorzaak van een miskraam ligt bij een aanlegstoornis en/of het afsterven van de ongeboren vrucht. In veel gevallen wordt er afgewacht of er een spontane miskraam optreedt. Ook kan er worden overgegaan tot curettage, waarbij de gynaecoloog met een curette of een slangetje de baarmoeder leegmaakt.

Na een miskraam

Een miskraam is uiteraard een verdrietige gebeurtenis. Hoewel het lichamelijke herstel na een miskraam over het algemeen vlot verloopt, geldt dit niet altijd voor de emotionele aspecten. Als je zwanger bent, heb je nu eenmaal dromen en fantasieën over je kindje en kijk je er naar uit om het in je armen te houden. Er over praten, desnoods met een deskundige, kan je helpen om het verlies een plaatsje te geven.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2021