Excite

Mannen doen steeds meer in het huishouden

Traditionele rolverdelingen gaan steeds minder op. Waar vroeger de vrouw voor het huishouden en de kinderen zorgde, besteden mannen nu steeds meer tijd aan huishoudelijke taken. Sinds de jaren zeventig is het aantal uren dat hieraan door mannen wordt gespendeerd, met ruim 60 procent gestegen.

Althans, als de cijfers in Groot-Brittannië een getrouwe weerspiegeling zijn van West-Europa. Het Office for National Statistics, de Britse tegenhangers van het CBS, rekende uit dat de gemiddelde man 2 uur en 28 minuten met het huishouden bezig is. Vrouwen doen met 4 uur en 40 minuten wel nog steeds het dubbele.

Koken, schoonmaken, strijken en afruimen kost de man gemiddeld 27 minuten per dag, terwijl vrouwen nog altijd bijna een uur per dag in huis aan het werk zijn. De was doen is blijkbaar helemaal niet aan mannen besteed. Slechts vier minuten per dag gaan naar deze belangrijke taak, terwijl vrouwen er al gauw 18 minuten zoet mee zijn.

Toch zijn er ook gebieden waarop mannen meer tijd besteden. Klusjes en de tuin zijn echt het domein van de kerels, die hieraan ongeveer een half uurtje per dag besteden, tegenover 11 minuten van de vrouwen.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2020