Excite

Kinderopvang regelen

Je kunt van kinderopvang spreken als anderen voor jouw kinderen zorgen als je zelf werkt of studeert. De meeste kinderen zitten in een kinderdagverblijf, maar ook gastouders, de naschoolse opvang, overblijven of zelfs gewoon bij iemand thuis, al deze opvang valt onder de kinderopvang. In sommige gevallen kun je van de belasting een speciale kinderopvangtoeslag ontvangen.

Kinderopvang op school

Basisscholen zijn wettelijk verplicht om een deel van de kinderopvang op zich te nemen. Dat geldt van 7.30 uur tot 18.30 uur in de voor- en naschoolse periode. Scholen kunnen zelf voor opvang zorgen, maar ze kunnen ook samenwerken met kinderdagverblijven of andere vormen van opvang. De opvang is overigens alleen verplicht als de ouders er specifiek om vragen. Op basisscholen kunnen kinderen tussen de middag, vaak tegen een vergoeding, overblijven op school. Hierbij zijn docenten en soms vrijwilligers actief in de opvang.

Kinderopvangtoeslag

Omdat kinderopvang voor veel mensen een dure aangelegenheid is, komen overheid en werkgever je tegemoet in de kosten. Dit heet kinderopvangtoeslag. De overheidsbijdrage en werkgeversbijdrage worden in één keer door de Belastingdienst uitgekeerd. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van jouw inkomen, dat van je eventuele partner en van de kosten van de opvang. De werkgeversbijdrage wordt geregeld door de Belastingdienst.

Kinderopvang regelen

Veel jonge kinderen hebben werkende ouders. Daarom kan het lastig zijn om opvang te vinden. Kinderen kunnen al worden aangemeld bij de kinderopvang als ze nog niet geboren zijn. Kinderopvangorganisaties mogen zelf bepalen hoe ze omgaan met wachtlijsten. Vaak loont het om te informeren bij verschillende organisaties en gastouders om te bepalen waar jij en je kind het beste passen. Kinderopvang is er alleen op afgesproken dagen en tijden.

Kinderopvangtoeslag en LRKP

Om de kwaliteit van kinderopvang op een hoog niveau te houden, is er een Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Hierin is kinderopvang geregistreerd dat aan de voorwaarden voldoet van de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzaal (Wko). Je hebt alleen recht op de kinderopvangtoeslag als de opvang is geregistreerd in het LRKP.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2021