Excite

Adopteren van kinderen moeilijker door adoptie-eisen in het land van herkomst

Adoptie van kinderen is de laatste jaren een veelbesproken fenomeen. Veel beroemdheden kiezen voor de adoptie van kinderen om een gezin te stichten. Noem een Angelina Jolie, Sandra Bullock, maar ook Paul de Leeuw en Peter van de Vorst die allemaal kozen voor het adopteren van kinderen. De adoptie van kinderen is een andere manier van gezin stichten en adopteren is niet iets wat makkelijk gemaakt wordt. De strenge eisen in de landen van herkomst maakt dat adopteren moeilijker wordt voor nieuwe gezinnen, hoewel de vraag er wel is.

Rechten van een kind

Volgens het 'Internationale Verdrag van de rechten van het kind' heeft ieder kind recht op een gezin. De adoptie van kinderen is een manier om een kind zonder ouders en/of familie toch nog een gezin te geven. Om de adoptie van kinderen enigszins in de hand te houden is daar het Haags Adoptieverdrag. Dit verdrag is door een aantal landen getekend, wat een correcte procedure van de adoptie van kinderen moet waarborgen. Wanneer een land dit verdrag heeft getekend, dan voldoet het land aan de eisen om adoptie toe te staan.

Reden voor adoptie

Mensen kiezen voor de adoptie van kinderen omdat zij bijvoorbeeld niet op natuurlijke wijze een kind kunnen krijgen. Een andere reden voor de adoptie van kinderen kan zijn om een ander kind een gezin en een betere toekomst te bieden. Andere overwegingen om voor de adoptie van een kind te kiezen is bezorgdheid van overbevolking en het meeleven met kinderen in slechte leefomstandigheden. Door kinderen te adopteren kunnen deze mensen toch een gezin stichten. Door middel van adoptie hopen de gezinnen betere leefomstandigheden te geven aan het kind.

Voorwaarden adoptie

Aan de adoptie van kinderen zitten dus wel eisen vast. Indien mensen twee of meer biologische kinderen hebben, maakt dat de adoptie van kinderen moeilijk. Veel landen eisen dat echtparen (voor minimum aantal jaren) getrouwd zijn, voordat de adoptie van kinderen uit dat land toegestaan is. Ook als je ouder dan 40 jaar bent, is de kans op adoptie van kinderen klein. Een aantal landen eist zelfs dat je ongewenst kinderloos moet zijn om kinderen te adopteren.

Keuze voor adoptie neemt toe

Het aantal kinderen dat de laatste jaren is geadopteerd neemt steeds meer af. In veel landen is adoptie van kinderen in eigen land mogelijk. En voor adoptie is er in veel landen een wachttijd. Het aantal mensen dat kiest voor adoptie ligt namelijk hoger dan het aanbod van adoptiekinderen. De eisen van landen aan aspirant-adoptieouders omtrent de adoptie van kinderen is ook strenger dan voorheen. Op dit moment ligt de gemiddelde wachttijd voor de adoptie van kinderen rond de vier of vijf jaar.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2020