Excite

Geen kinderen ter adoptie in Japan

Na de tsunami komen veel aanvragen binnen voor kinderen die ter adoptie zijn afgestaan in Japan. Een aanvraag die niet ter harte wordt aangenomen in Japan. De aanvragen gaan verder dan alleen kinderen op zich. Het verzoek van kinderen is specifiek gericht op geslacht en leeftijd. De aanvragen geven Japan het gevoel dat andere mensen de ramp in hun voordeel gebruiken.

Welvarende natie

De verwachting is dat na de tsunami de kinderen in Japan niet meer opgevangen kunnen worden. De tsunami heeft zoveel schade gebracht, dat al het geld daar aan op gaat. Armoede en werkloosheid kunnen logisch gevolg hierop zijn. Japan is echter een welvarende natie. De kinderen worden niet snel ter adoptie afgestaan.

Familiebanden

De kinderen in Japan kunnen goed verzorgd worden. Er is vertrouwen in de aanwezigheid van de familie die de kinderen kunnen opvangen. Familiebanden zijn erg belangrijk in Japan. Kinderen worden daarom niet snel ter adoptie afgestaan. In Japan zal men eerder op zoek gaan naar familie van de kinderen, voordat er ook maar over adoptie wordt nagedacht.

Hoewel Japan het Haags Adoptieverdrag heeft ondertekend, heeft kinderen ter adoptie afstaan niet de voorkeur voor Japan. Bloedbanden zijn belangrijk voor Japan. Als eerste wordt gekeken naar familieleden voor het kind. Daarna wordt gekeken naar adoptie binnen Japan en als laatste optie naar landen buiten Japan. Het is ongehoord om kinderen via adoptie in een gezin op te nemen aangezien er geen sprake is van een bloedband.

Controle

Kinderen zullen ook niet ter adoptie afgestaan worden, voordat Japan een volledig onderzoek heeft gedaan naar de ouders. Japan wil de zekerheid hebben dat de kinderen volledig wees zijn, voordat het overgaat naar adoptie.

Na de ramp

Japan vraagt mensen geld te doneren voor de wederopbouw. In plaats van kinderen te willen adopteren, wil Japan liever geld ontvangen voor directe noodhulp daar. Kinderen hoeven niet ter adoptie afgestaan te worden in Japan. Japan is in staat voor zijn eigen kinderen te zorgen, aldus de Japanse regering.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2020