Excite

Bijna driekwart van Nederlanders kritisch over eigen opvoeding

  • © Getty Images
Ongeveer driekwart van de Nederlanders is kritisch over de eigen opvoeding en geeft aan hierin iets gemist te hebben, zo blijkt uit een onderzoek dat coöperatie Dela uit liet voeren onder ruim 1000 Nederlanders. Ruim een kwart geeft aan dat het niet uiten van emoties als grootste gemis werd ervaren. Bijna 44 procent geeft aan dat de eigen opvoeding een reden is geweest om het met kinderen en kleinkinderen anders te (willen) doen.

Ook hebben mensen bepaalde zaken in hun leven gemist, bijvoorbeeld reizen, leren koken of het leren bespelen van een muziekinstrument. De belangrijkste les die ze wel hebben meegekregen van hun ouders of grootouders bestaat uit normen en waarden. Daarnaast vinden veel respondenten het ook belangrijk dat ze manieren hebben geleerd en weten hoe ze om moeten gaan met geld. Dat zijn bovendien zaken waarvan Nederlanders het belangrijk vinden om ze ook weer door te geven aan hun kinderen.

Bij ruim een vijfde van de Nederlanders wordt binnen de familie ook iets tastbaars door gegeven, zoals sieraden. Het gaat dan in de meeste gevallen om juwelen als trouwringen, horloges en kettingen. Ook wiegjes worden vaak van generatie op generatie doorgegeven, evenals kunst in de vorm van beelden en schilderijen.

Nederlanders geven niet-tastbare herinneringen ook graag door aan de volgende generatie. In de meeste gevallen gebeurt dit door verhalen te vertellen, foto's te laten zien en video's te delen.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2021