Excite

Baby adopteren vanuit Nederland: de procedures en bemiddeling bij adoptie

Een baby adopteren in Nederland is niet meer ondenkbaar. De aanvragen om een baby te adopteren komen nog steeds binnen. Meestal adopteren echtparen een baby uit het buitenland. Een Nederlandse baby adopteren in Nederland is zeldzamer. De meeste gezinnen in Nederland adopteren een baby uit het buitenland.

Nederland

De reden hiervoor is dat in Nederland de regels en voorzieningen aangepast zijn. Vroeger kon met nog een baby adopteren binnen Nederland, omdat ongewenste zwangerschappen meer voorkwamen, een alleenstaande moeder niet geaccepteerd werd en het nog ontbrak aan financiële steun voor ongehuwde moeders.

Procedure

Indien een gezin een baby wil adopteren uit het buitenland, moet het in Nederland een procedure starten. De adoptieprocedure in Nederland bestaat uit de volgende stappen:

  • 1. indienen van de aanvraag
  • 2. toelating tot de procedure
  • 3. voorlichtingsbijeenkomsten
  • 4. gezinsonderzoek
  • 5. beginseltoestemming
  • 6. kiezen voor volledige of deelbemiddeling
  • 7. voorstel van een adoptiekind
  • 8. aankomst van het kind in het gezin
  • 9. aanmelden van het kind bij officiële instanties

Vergunninghouders

Met bemiddeling wordt bedoeld de bemiddeling tussen de ouders die baby willen adopteren en het betreffende land. Deze bemiddeling kan gedaan worden door een vergunninghouder. Dit zijn organisaties die een vergunning hebben van het ministerie van Justitie om te bemiddelen als mensen een baby willen adopteren. Deze organisaties zoeken de geschikte ouders voor een baby die voor adopteren in aanmerking komt. De vergunninghouder is op de hoogte van de criteria van zowel het land als het gezin.

Informatiesites

Om een baby te adopteren heeft Nederland voldoende organisaties die gespecialiseerd zijn in adoptie. Op de website www.adoptie.nl en www.adoptie.org is algemene informatie te vinden over een baby adopteren vanuit Nederland. De meest bekende vergunninghouder in Nederland is de Vereniging Wereldkinderen. Andere organisaties waar je terecht kan in Nederland over het adopteren van een baby zijn Stichting Kind en Toekomst, De Nederlandse Adoptie Stichting, Stichting Meiling en Stichting Afrika. Deze vergunninghouders kunnen mensen die een baby willen adopteren vanuit Nederland adviseren over adoptieregels en organisaties van andere landen.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2021